Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: [email protected]

Osnivač Gimnazije Marul – CENTAR ZA STRANE JEZIKE VODNIKOVA®, ZAGREB

Vremenik provjera

Vremenik pisanih provjera za drugo polugodište školske godine 2018./2019.

Nastavni predmet Datum Bilješka
Biologija 24.01.2019. Kratka pisana provjera znanja (mitoza)
Matematika 29.01.2019. Pisani ispit: linearne jednadžbe
Engleski jezik I 04.02.2019. U3
Hrvatski jezik 12.02.2019. Epika
Njemački jezik II 14.02.2019. Pisani ispit
Fizika 18.02.2019. Pisana provjera znanja: pretvaranje mjernih jedinica, SI sustav
Hrvatski jezik 22.02.2019. Glasovne promjene
Engleski jezik I 25.02.2019. Test U4, Progress test
Latinski jezik 27.02.2019. Kratka pisana provjera znanja: riječi
Informatika 28.02.2019. Pisana provjera znanja
Povijest 01.03.2019. Pisana provjera
Engleski jezik I 04.03.2019. Skills test 1-4
Matematika 05.03.2019. Pisani ispit (nejednadžbe, apsolutna vrijednost realnog broja)
Hrvatski jezik 15.03.2019. Glasovne promjene – ispravak
Fizika 18.03.2019. Pisana provjera znanja: pravocrtno gibanje
Likovna umjetnost 19.03.2019. Test
Glazbena umjetnost 20.03.2019. Prva pisana provjera znanja
Njemački jezik II 21.03.2019. Pisani ispit
Matematika 28.03.2019. Pisani ispit: koordinatni sustav
Engleski jezik I 08.04.2019. U5
Hrvatski jezik 09.04.2019. Drama i diskurzivni oblici
Hrvatski jezik 12.04.2019. Druga školska zadaća
Matematika 16.04.2019. Pisani ispit: linearna funkcija
Fizika 29.04.2019. Pisana provjera znanja: sila i gibanje
Povijest 03.05.2019. 2. pisana provjera
Likovna umjetnost 07.05.2019. Analiza
Glazbena umjetnost 08.05.2019. Druga pisana provjera znanja
Latinski jezik 15.05.2019. Kratka pisana provjera znanja: riječi
Engleski jezik I 17.05.2019. U6, Skills
Fizika 20.05.2019. Pisana provjera znanja: jednoliko gibanje po kružnici
Matematika 21.05.2019. Pisani ispit: korijeni
Njemački jezik II 23.05.2019. Zadaćnica
Fizika 03.06.2019. Pisana provjera znanja: inercijski akcelerirani sustavi
Matematika 06.06.2019. Kratka pisana provjera: sličnost i sukladnost
Nastavni predmet Datum Bilješka
Hrvatski jezik 22.01.2019. Pisana provjera iz književnosti
Fizika 24.01.2019. Pisana provjera znanja: Električna struja
Engleski jezik I 25.01.2019. U9
Biologija 30.01.2019. tt4
Njemački jezik II 19.02.2019. Pisani ispit
Geografija 21.02.2019. Pisani ispit
Matematika 22.02.2019. 4. ppz Trigonometrija pravokutnog trokuta
Matematika (izborni) 28.02.2019. Kratka provjera 1: Trigonometrija pravokutnog trokuta
Latinski jezik 01.03.2019. Kratka pisana provjera znanja: riječi
Engleski jezik I 06.03.2019. U10, Skills
Kemija 12.03.2019. pisana provjera
Hrvatski jezik 14.03.2019. Druga školska zadaća
Geografija 18.03.2019. Pisani ispit
Hrvatski jezik 19.03.2019. Pisani ispit iz jezika
Glazbena umjetnost 20.03.2019. Prva pisana provjera znanja
Njemački jezik II 26.03.2019. Pisana provjera
Likovna umjetnost 27.03.2019. Test
Matematika (izborni) 29.03.2019. Kratka provjera 2: Eksponencijalna funkcija
Kemija 09.04.2019. pisana provjera – izrazavanje kvantitativnog sastava otopina i koligativna svojstva
Engleski jezik I 10.04.2019. U11
Matematika (izborni) 11.04.2019. Kratka provjera 3: Logaritamska funkcija
Matematika 12.04.2019. 5. ppz Eksonencijalna i logaritamska funkcija
Psihologija 15.04.2019. Pisana provjera znanja
Hrvatski jezik 30.04.2019. Pisani ispit iz književnosti
Glazbena umjetnost 08.05.2019. Druga pisana provjera znanja
Hrvatski jezik 09.05.2019. Pisani ispit iz jezika
Likovna umjetnost 15.05.2019. Analiza
Latinski jezik 17.05.2019. Kratka pisana provjera znanja: riječi
Njemački jezik II 21.05.2019. Zadaćnica
Engleski jezik I 24.05.2019. U12, Skills, Progress
Geografija 27.05.2019. Pisani ispit
Kemija 29.05.2019. pisana provjera
Matematika 03.06.2019. 6. ppz Poliedri i rotacijska tijela
Nastavni predmet Datum Bilješka
Glazbena umjetnost 15.01.2019. 2. ppz
Engleski jezik I 23.01.2019. U3
Fizika 24.01.2019. Pisana provjera znanja: Valovi
Njemački jezik II 14.02.2019. Pisana provjera
Geografija 18.02.2019. Pisani ispit
Matematika 19.02.2019. 4.ppz Vektori
Kemija 22.02.2019. Redoks reakcije
Engleski jezik I 25.02.2019. U4, Skills
Biologija 28.02.2019. TT1 , KRV, KRVOZILNI SUSTAV, SASTAV TIJELA I VODA, TJELESNE TEKUCINE, BOLESTI KRVI I KRVOZILNOG SUSTAVA
Matematika (izborni) 01.03.2019. Kratka provjera 1: Vektori
Hrvatski jezik 12.03.2019. Druga školska zadaća
Kemija 15.03.2019. Elektrokemija
Logika 19.03.2019. 1. pisana provjera znanja:
Pojam, sud, zaključak
– odgođeno radi ponavljanja za 25.3.2019.
Hrvatski jezik 26.03.2019. Pisana provjera iz književnosti
Njemački jezik II 28.03.2019. Pisana provjera
Matematika (izborni) 29.03.2019. Kratka provjera 2: Pravac
Biologija 03.04.2019. TT2, Obrana od bolesti, Disni sustav, Probavni sustav, Metabolizam
Engleski jezik I 08.04.2019. U5
Geografija 10.04.2019. Pisani ispit
Matematika (izborni) 11.04.2019. Kratka provjera 3: Kružnica
Kemija 12.04.2019. Alkalijski i zemnoalkalijski metali
Matematika 15.04.2019. 5. ppz Pravac i kružnica
Hrvatski jezik 14.05.2019. Pisana provjera iz književnosti
Kemija 17.05.2019. Tehnicki vazni metali
Biologija 22.05.2019. TT3 Koza, Mokracni sustav, endokrini sustav spolni sustav
Geografija 27.05.2019. Pisani ispit
Njemački jezik II 30.05.2019. Zadaćnica
Engleski jezik I 31.05.2019. U6, Skills
Matematika 03.06.2019. 6. ppz Elipsa, hiperbola i parabola
Logika 04.06.2019. 2. pisana provjera znanja:
Suvremeno učenje o zaključku: iskazna logika, priročna logika, metode spoznaje, metode izvođenja i zasnivanja sudova
Kemija 07.06.2019. nemetali
Hrvatski jezik 11.06.2019. Pisana provjera iz književnosti
Biologija 12.06.2019. TT4 Zivcani sustav i Biljna fiziologija
Nastavni predmet Datum Bilješka
Kemija 17.01.2019. pisana provjera
Glazbena umjetnost 23.01.2019. 2. ppz
Geografija 28.01.2019. Pisani ispit
Engleski jezik I 04.02.2019. U 9
Hrvatski jezik 12.02.2019. Kasni modernizam
Njemački jezik II 14.02.2019. Pisana provjera
Matematika 19.02.2019. 4. ppz Nizovi
Biologija 21.02.2019. 1.pisana provjera znanja
Engleski jezik I 25.02.2019. U10 Skills
Povijest 28.02.2019. Pisana provjera
Matematika (izborni) 08.03.2019. Kratka provjera 1: Geometrija prostora
Fizika 19.03.2019. Pisana provjera znanja: geometrijska optika
Biologija 25.03.2019. 2.pisana provjera znanja
Njemački jezik II 28.03.2019. Pismeni ispit
Matematika (izborni) 29.03.2019. Kratka provjera 2: Linearne, apsolutne i kvadratne nejednadžbe
Hrvatski jezik 05.04.2019. Drugo razdoblje u hrvatskoj književnosti
Engleski jezik I 08.04.2019. U11
Matematika 09.04.2019. 5. ppz Funkcije
Matematika (izborni) 12.04.2019. Kratka provjera 3: Eksponencijalne i logaritamske nejednadžbe
Politika i gospodarstvo 15.04.2019. 1. pisana provjera znanja: politika
Fizika 16.04.2019. Pisana provjera znanja: valna optika
Biologija 22.04.2019. 3.pisana provjera znanja
Fizika 30.04.2019. Pisana provjera znanja: osnove specijalne teorije relativnosti
Njemački jezik II 02.05.2019. Zadaćnica
Fizika 07.05.2019. Pisana provjera znanja: osnove kvantne fizike
Engleski jezik I 08.05.2019. U12, Skills i Progress test
Biologija 09.05.2019. 4.pismena provjera znanja
Matematika 14.05.2019. 6. Derivacije
Politika i gospodarstvo 20.05.2019. 2. pisana provjera znanja: gospodarstvo
Podijeli: