Vijeće učenika

1.a – Zara Pavlina

2.a – Ian Vitezić

3.a – Toma Popović

4.a – Anja Vlahović