Upisi

Upisni postupak u Gimnaziji Marul

Dragi učenici i roditelji,

veselimo se što želite biti dio Gimnazije Marul!
Pridružite nam se:

  1. svi zainteresirani mogu se javiti za informativni razgovor već sada pa sve do kraja upisnog procesa na poveznicu iznad ili nazvati na broj: 095/4877-230 , 01/4877-800

  2. naši budući učenici OBAVEZNO moraju doći na individualni razgovor sa stručnom službom u školi – to je uvjet za upis!

  3. tekst natječaja za upis nalazi se na sljedećem linku – Natječaj Gimnazija Marul 2024.

GIMNAZIJA MARUL

ZAGREB, VODNIKOVA 12

e-mail: marul@gimnazijamarul.hr

U šk. god. 2024./2025. upisujemo:                br. učenika
jedan razred OPĆE gimnazije 24
jedan razred PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE gimnazije 24

LJETNI UPISNI ROK:

Početak prijava obrazovnih programa:   28.6.2024.
Završetak prijava obrazovnih programa:   8.7.2024.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere:  28.6. – 1.7.2024.

Datum dodatnih ispita:

 

  • engleski jezik
 2.7.2024. u 10 sati
Datum provjere znanja za učenike s teškoćama u razvoju:  24.6.2024. u 10 sati

Objava konačnih ljestvica poretka i početak ispisa upisnica:

10.7.2024. u 12 sati
   
Dostava potpisane upisnice* u srednju školu:

10.7.2024., 10 – 17 sati (ispis upisnica bit će omogućen od 12 sati)

11.7.2024., 10 – 17 sati

12.7.2024., 9 – 12 sati

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok: 9.8.2024.

Kod upisa se potpisuje ugovor o obrazovanju i obavlja uplata I. rate školarine.

*dostaviti upisnicu i originale svjedodžbi  iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole

 

JESENSKI UPISNI ROK:

Prijave u sustav i prijava obrazovnih programa:   19.8. – 23.8.2024.

Datum dodatnih ispita:

  • engleski jezik
 22.8.2024. u 10 sati
Dodatne provjere znanja za učenike s teškoćama u razvoju:  14.8.2024.

Završetak prijava obrazovnih programa:

 

 23.8.2024.
Objava konačnih ljestvica poretka:  26.8.2024.
Dostava potpisane upisnice* u srednju školu:
 26.8. i 29.8.2024., 9 – 16 sati, soba 102
Objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka:  30.8.2024.
naknadni upisni rok  2.-27.9.2024.

Kod upisa se potpisuje ugovor o obrazovanju i obavlja uplata I. rate školarine        

*dostaviti upisnicu i originale svjedodžbi  iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole

 

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15., 109/16., 47/17. i 39/22.).

ZAJEDNIČKI ELEMENTI VREDNOVANJA KANDIDATA

PROSJECI svih zaključenih ocjena na dvije decimale u posljednja ČETIRI razreda osnovnog obrazovanja.

 

ZAKLJUČENE OCJENE u posljednja DVA razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih
predmeta posebno značajnih za upis: 
OPĆA GIMNAZIJA: HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA, PRVI STRANI JEZIK,
POVIJEST, GEOGRAFIJA, BIOLOGIJA

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA: HRVATSKI JEZIK,
MATEMATIKA, PRVI STRANI JEZIK, KEMIJA, FIZIKA, BIOLOGIJA

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA
Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.
Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:
– na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA
Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:
– ima zdravstvene teškoće;
– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim
čimbenicima.