Upisi

GIMNAZIJA MARUL

ZAGREB, VODNIKOVA 12

e-mail: marul@gimnazijamarul.hr

U šk. god. 2023./2024. upisujemo:                br. učenika
jedan razred OPĆE gimnazije 24
jedan razred PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE gimnazije 24

LJETNI UPISNI ROK:

Početak prijava obrazovnih programa:   28.6.2023.
Završetak prijava obrazovnih programa:   7.7.2023.
Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere:  28.6. – 2.7.2023.

Datum dodatnih ispita:

 

  • engleski jezik
 3.7.2023. u 10 sati
Datum provjere znanja za učenike s teškoćama u razvoju:  26.6.2023. u 10 sati

Objava konačnih ljestvica poretka i početak ispisa upisnica:

10.7.2023. u 12 sati
   
Dostava potpisane upisnice* u srednju školu:

10.7.2023., 9 – 17 sati (ispis upisnica bit će omogućen od 12 sati)

11. i 12.7.2023. 9 – 17 sati

13.7.2023. 9 – 12 sati

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok: 7.8.2023.

Kod upisa se potpisuje ugovor o obrazovanju i obavlja uplata I. rate školarine.

*dostaviti upisnicu i originale svjedodžbi  iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole

 

JESENSKI UPISNI ROK:

Prijave u sustav i prijava obrazovnih programa:   21.8. – 25.8.2023.

Datum dodatnih ispita:

  • engleski jezik
 24.8.2023. u 10 sati
Dodatne provjere znanja za učenike s teškoćama u razvoju:  20.8.2023.

Završetak prijava obrazovnih programa:

 

 25.8.2023.
Objava konačnih ljestvica poretka:  26.8.2023.
Dostava potpisane upisnice* u srednju školu:
 28.8. i 29.8.2023., 9 – 17 sati, soba 102
Objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka:  30.8.2023.
naknadni upisni rok  1.-29.9.2023.

Kod upisa se potpisuje ugovor o obrazovanju i obavlja uplata I. rate školarine        

*dostaviti upisnicu i originale svjedodžbi  iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole

školarina iznosi: 4.600,00€ (34.658,70kn) plativo u 10 obroka

BODOVNI PRAG

– 60 bodova

 

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15., 109/16., 47/17. i 39/22.).

ZAJEDNIČKI ELEMENTI VREDNOVANJA KANDIDATA

PROSJECI svih zaključenih ocjena na dvije decimale u posljednja ČETIRI razreda osnovnog obrazovanja

ZAKLJUČENE OCJENE u posljednja DVA razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis: 
OPĆE GIMNAZIJE: Hrvatski jezik,  Matematika, prvi  strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika, Biologija

DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

– na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;

– na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

 

POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA 

Kandidat ostvaruje pravo na poseban element vrednovanja ako:

– ima zdravstvene teškoće;

– živi u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima.