Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: [email protected]

Osnivač Gimnazije Marul – CENTAR ZA STRANE JEZIKE VODNIKOVA®, ZAGREB

Upisi 2018./2019.

OBAVIJEST O UPISU U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE –  2018./2019.

Upisi se obavljaju od 13. srpnja 2018. u referadi Gimnazije Marul, soba 102, I. kat.
Na upis treba donijeti upisnicu potpisanu od strane učenika i roditelja/skrbnika te svjedodžbe od 5. do 8. razreda.
Kod upisa se potpisuje ugovor o školovanju od strane roditelja/skrbnika i učenika te uplaćuje I. obrok školarine.

Upisi: 13. do 18. srpnja 2018. od 9 do 17 sati
19. srpnja 2018. od 9 do 12 sati.

ODLUKA O UPISIMA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE –  2018./2019.

U nastavku možete vidjeti tekst Odluke o upisu u 1. razred srednje škole Ministarstva znanosti i obrazovanja.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_47_899.html

NATJEČAJ ZA UPIS I ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE  – 2018./2019.

 

GIMNAZIJA MARUL

ZAGREB, VODNIKOVA 12

 

UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

ŠK. GOD. 2018./2019.

 

U šk. god. 2018./2019. upisujemo:                                           br. učenika

jedan razred OPĆE gimnazije 

24

jedan razred JEZIČNE gimnazije

24

jedan razred PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKE gimnazije

24

 

LJETNI UPISNI ROK:

Početak prijava kandidata u sustav:

26. svibnja 2018.

Početak prijava obrazovnih programa:

26. lipnja 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere:

2. srpnja 2018.

Datum dodatnih ispita:  engleski jezik, 3. srpnja 2018. u 9.00 sati
njemački jezik, 3. srpnja 2018. u 10.00 sati
Završetak prijava obrazovnih programa: početak ispisa prijavnica
10. srpnja 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka:           13. srpnja 2018.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnica) u srednju školu u koju se učenik upisao *
13. – 18. srpnja 2018., od 9 do 17 sati, a 19. srpnja 2018.  od 9 do 12 sati.

Kod upisa se potpisuje ugovor o obrazovanju (od 9 do 17 sati, soba 102) te se obavlja uplata I. rate školarine      

JESENSKI UPISNI ROK:

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa:

21. kolovoza 2018.

Datum dodatnih ispita: engleski jezik, 23. kolovoza 2018. u 9.00 sati
njemački jezik, 23. kolovoza 2018. u 10.00 sati
Završetak prijava obrazovnih programa:  27. kolovoza 2018.

 

Objava konačnih ljestvica poretka:                                   30. kolovoza 2018.

Dostava potpisanog obrasca o upisu (upisnica) u srednju školu u koju se učenik upisao*,  31. kolovoza 2018.,

potpisivanje ugovora o obrazovanju (od 9 do 17 sati, soba 102) te uplata I. rate školarine

objava slobodnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka                                                                                          1. rujna 2018.

 

naknadni upisni rok                                                            3 – 7. rujna 2018.


*dostaviti upisnicu i originale svjedodžbi  iz 5., 6., 7. i 8. razreda osnovne škole

školarina iznosi: 29.500,00 kn plativo u 10 obroka

 

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15.).

ZAJEDNIČKI ELEMENTI 

PROSJECI svih zaključenih ocjena na dvije decimale u posljednja ČETIRI razreda osnovnog obrazovanja

ZAKLJUČENE OCJENE u posljednja DVA razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis:
OPĆE i JEZIČNE GIMNAZIJE: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Povijest, Geografija, Biologija
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKA GIMNAZIJA: Hrvatski jezik, Matematika, prvi strani jezik, Kemija, Fizika, Biologija
DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat:

DRŽAVNO ili MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ZNANJA
iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (pet prvih navedenih predmeta u zajedničkim elementima) u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja te za OPĆU , JEZIČNU i PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU gimnaziju natjecanje iz BIOLOGIJE
1., 2. ili 3. mjesto (pojedinac) – IZRAVAN UPIS
1. mjesto (član skupine) – 4 boda
2. mjesto (član skupine) – 3 boda
3. mjesto (član skupine) – 2 boda
sudjelovanje – 1 bod

NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA (pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza)
član ekipe na državnom natjecanju (službena evidencija o natjecanjima koju vodi HŠŠS): 1. mjesto – 3 boda, 2. mjesto – 2 boda, 3. mjesto – 1 bod

Individualni razgovori s učenicima i roditeljima obavljat će se prema predhodnom dogovoru, s ravnateljicom, prof. Veronikom Javor.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona na slijedeće brojeve: 095/4877-235 ili 098/211-269, ili putem e-maila: [email protected]

Podijeli: