Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: [email protected]

Osnivač Gimnazije Marul – CENTAR ZA STRANE JEZIKE VODNIKOVA®, ZAGREB

Petra Čukec, mag.edu.math.

Petra Čukec, mag.edu.math.

Profesorica matematike

Diplomirala na matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu gdje je stekla akademski naziv magistra edukacije matematike. Svoj rad započela je u XV. gimnaziji dok trenutno radi u Školi za cestovni promet. Jedna je od autorica materijala za fakultativnu nastavu matematike nastalih u sklopu projekta „Matematika između realnog i virtualnog“, sudjelovala je u izradi materijala i provedbi večeri matematike te na raznim drugim radionicama i seminarima u sklopu svog stručnog usavršavanja.