Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr
Kruno Blažević, prof. fizičke kulture

Kruno Blažević, prof. fizičke kulture

PROFESOR TZK

Kruno Blažević, prof. fizičke kultureDiplomirao na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, radio na određeno vrijeme u brojnim školama u gradu Zagrebu, sklon volonterskom radu i radu s osobama sa poteškoćama u razvoju, član udruge „Majka za dijete“ koja okuplja roditelje djece s autizmom. Poznavanje obuke plivanja i iskustvo u radu na tom području u sklopu programa nastave na fakultetu, u programu „Vikendom u športske dvorane“, te u programu ljetovanja podružnice Zagrebačkog holdinga „Vladimir Nazor“.