Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr
Kristina Rismondo, prof. likovne umjetnosti

Kristina Rismondo, prof. likovne umjetnosti

PROFESOR LIKOVNE UMJETNOSTI

Kristina Rismondo, prof. likovne umjetnostiPredaje likovnu umjetnost na zagrebačkoj XV. Gimnaziji  u nacionalnom i internacionalnom (IB) programu. Članica je stručne radne skupine NCVVO-a za likovnu umjetnost. Suautorica knjiga: Rismondo Vladimir, Rismondo Kristina: Povijest umjetnosti  XXst;  Rismondo Kristina, Nejašmić Sanja: Likovna umjetnost na državnoj maturi.