Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr
Jelena Kos, prof. matematike

Jelena Kos, prof. matematike

PROF. MATEMATIKE

Diplomirala sam na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odsjek gdje sam stekla zvanje profesor matematike i informatike, te diplomirani inženjer matematike. Od tada sam zaposlena u XV. gimnaziji na mjestu nastavnika matematike i informatike. Redovito se stručno usavršavam, a obzirom da sam predavala u međunarodnom IB programu prisustvovala sam i raznim internacionalnim seminarima i radionicama. Godine 2015. stekla sam zvanje profesor mentor.
Designed & Developed by ThemeXpert