Tamara Kanjera

Tamara Kanjera

Knjižničarka

Nakon završene Klasične gimnazije, 1985. je diplomirala komparativnu književnost i španjolski jezik, potom i na dodiplomskom studiju bibliotekarstvo, a 1997. je magistrirala filologiju. Radila je osam godina u Knjižnicama grada Zagreba, a od 1996. s kraćim prekidima zaposlena u XV. gimnaziji kao knjižničar za IB program u sklopu kojega pohađa stručne radionice i redovito prati književno – knjižničarska događanja u Zagrebu. Godinama je pisala književne recenzije u Slobodnoj Dalmaciji, Obzoru, Fokusu i Expressu, a sa španjolskog jezika prevela je 30 romana za nakladnike Vuković&Runjić, Frakturu, Henacom, Disput, Znanje… Uz aktivno znanje španjolskog i engleskog pasivno se koristi portugalskim, francuskim, njemačkim i talijanskim jezikom. Član je Hrvatske udruge školskih knjižničara.