Stela Barović

Stela Barović

Nastavnica matematike

Diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odsjek, gdje je stekla zvanje magistra edukacije matematike.  U Gimnaziji Marul radi od 2020. godine.