Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: [email protected]

Osnivač Gimnazije Marul – CENTAR ZA STRANE JEZIKE VODNIKOVA®, ZAGREB

Školski kurikulum

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gimnazija Marul nastavu provodi temeljem Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

Školskim kurikulumom se utvrđuje aktivnost, program ili projekt, te njihovi ciljevi, namjena, nositelji, način realizacije, detaljan troškovnik i način vrednovanja.

 

Školski kurikulum 2019/20

Podijeli: