Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01/4877-814 Fax: 01/4877-808
Mob:
095/4877-235 ili 098/211-269
E-mail: marul@gimnazijamarul.hr

Školski kurikulum

Temeljem članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Gimnazija Marul nastavu provodi temeljem Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program rada škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donosi se na temelju nacionalnog kurikuluma i nastavnog plana i programa.

Školskim kurikulumom se utvrđuje aktivnost, program ili projekt, te njihovi ciljevi, namjena, nositelji, način realizacije, detaljan troškovnik i način vrednovanja.

 

Školski kurikulum 2020./21.

Podijeli: