Program opće gimnazije

Program opće gimnazije ima razmjernu zastupljenost svih općeobrazovnih nastavnih predmeta, a izborna nastava je od drugog razreda obvezni dio nastavnog plana i programa.
Pri upisu u gimnaziju učenici alternativno biraju program etike ili vjeronauka.
Prvi strani jezik u pravilu je nastavak učenja onog jezika koji su učenici učili u osnovnoj školi, a u program učenja drugoga stranog jezika mogu se uključiti i učenici početnici.
Škola svojim učenicima omogućava  učenje i trećeg stranog jezika besplatno u sklopu tečajeva u Centru za strane jezike Vodnikova.

 

NASTAVNI PLAN OPĆE GIMNAZIJE