O školi

Centar za strane jezike Vodnikova osnovao je Gimnaziju Marul koja je s radom počela školske godine 2014./2015. godine te je za svoj rad dobila dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO). 

Posebna odlika ove škole individualizirani je pristup svakom učeniku, a glavni cilj je kvalitetno i sveobuhvatno obrazovanje mladog čovjeka uz potpuno poštovanje njegove osobnosti, angažiranje potencijala, razvijanje kompetencija i stjecanje trajnog znanja koje će osigurati upis na željeni fakultet, no i ono doživotno, a to je široko opće obrazovanje te senzibiliziranost za kulturne i umjetničke vrijednosti.

U Gimnaziji se provodi nastavni plan i program za opću i prirodoslovno-matematičku gimnaziju.

Učenicima se osigurava pohađanje nastave u malim razrednim odjeljenjima smještenim u obnovljenim i informatički opremljenim prostorijama u centru grada. Organizacija nastave temelji se na cjelodnevnom boravku od 8 do 16 sati, a učenicima se nudi svakodnevna pomoć pri učenju i stalni mentorski nadzor.

Profesorski tim čine vrsni i iskusni predavači, autori brojnih udžbenika, mentori studentima fakulteta Zagrebačkog sveučilišta, članovi povjerenstava za  polaganje stručnih ispita, članovi Stručnih radnih skupina za sastavljanje testova državne mature i predavači u međunarodnom IB programu. Kroz brojne izvannastavne aktivnosti profesori su maksimalno angažirani te svojim idejama i projektima čine školu mjestom poželjnim za boravak i učenje.

Osim brojnih izvanškolskih aktivnosti, učenicima su omogućeni susreti i druženja s poznatim stručnjacima iz raznih područja djelatnosti te posjeti kazalištima, predstavama i izložbama.

Za sva dodatna pitanja vezana za Školu, programe, način rada i upise, nazovite na 01/4877-800, 01/4877-814095/4877-230 ili pošaljite e-mail na marul@gimnazijamarul.hr.