Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Natječaj – traži se prof. povijesti

Natječaj – traži se prof. povijesti

Gimnazija Marul

Zagreb, Vodnikova 12

Broj: 312/2018.

Zagreb, 10. rujna 2018.

 

 

GIMNAZIJA MARUL

traži:

 

-profesora/icu  povijesti  za rad na određeno vrijeme – 9 sati nastave tjedno

 

 

Kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:
– prijavu na natječaj
– životopis
– preslika diplome
– preslika domovnice ili osobne iskaznice
– dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis radne knjižice – elektronički radno-pravni status (ERPS) ili izvod iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (izdano od suda ili preko sustava e-Građani), ne starije od 6 (šest) mjeseci
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži dokumente i priloge navedene u natječaju. Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo one osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.
Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Komisija za provedbu natječaja utvrđuje popis prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na razgovore, odnosno usmeni razgovor.
Smatra se da kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Prijavom na natječaj kandidati daju Gimnaziji Marul privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade osobnih podataka. Opoziv privole može se podnijeti isključivo putem pošte na adresu Gimnazija Marul, Vodnikova 12, Zagreb.
Natječaj će biti objavljen  10. rujna 2018. godine na oglasnoj ploči, na web-stranici Gimnazije Marul www.gimnazijamarul.hr  i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Molimo svoju prijavu pošaljite na e-mail: marul@gimnazijamarul.hr ili poštom na adresu: Gimnazija Marul, Vodnikova 12, Zagreb, u roku 8 dana od objave natječaja (do 18. rujna 2018.)

Designed & Developed by ThemeXpert