Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01/4877-814 Fax: 01/4877-808
Mob:
095/4877-235 ili 098/211-269
E-mail: marul@gimnazijamarul.hr

Natječaji

Gimnazija Marul

Zagreb, Vodnikova 12

29. listopada 2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 4/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) GIMNAZIJA MARUL objavljuje

NATJEČAJ

   za popunu radnog mjesta

–         Nastavnik/ca matematike – 1 izvršitelj/ica, određeno vrijeme (s mogućnošću na neodređeno vrijeme), puno radno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz zamolbu dostaviti:

– prijavu na natječaj
– životopis
– preslika diplome
– preslika domovnice ili osobne iskaznice

– potvrdu o nekažnjavanju

– potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO.

Prijavom na natječaj kandidati daju Gimnaziji Marul privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Molimo svoju prijavu pošaljite na e-mail: marul@gimnazijamarul.hr u roku 8 dana od dana objave natječaja.

GIMNAZIJA MARUL

ZAGREB, VODNIKOVA 12

Podijeli: