Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Raspored održavanja nastave

 

1. sat    9.00 – 9.45

2. sat.   9.50 – 10.35

10.35 – 10.50 veliki odmor, 15 minuta

3. sat  10.50 – 11.35

4. sat  11.40 – 12.25

5. sat  12.30 – 13.15

13.15 – 13.30 pauza za ručak, 15 minuta

6. sat.  13.30 – 14.15

7. sat  14.20 – 15.05

Od.  8.15 do  8.55  i od 15.10 do 16.00  pomoć u učenju, dopunska nastava i dodatna nastava*

*Ovu nastavu izvode studenti PMF-a – matematike, fizike, kemije

Designed & Developed by ThemeXpert