Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Projektna nastava

 

Rad na projektnoj nastavi učenicima nudi mogućnosti samostalnog rada s težištem na primjeni istraživačkog instrumentarija radi poticanja intenzivnijeg razvoja učeničkih sposobnosti, trajnije usvojenosti znanja i više razine osposobljenosti učenika. Uključivanje različitih izvora znanja posebno vezanih uz nove informatičke tehnologije, nameće potrebu savladavanja različitih oblika pismenosti, ali i govora.

Projekti se pojavljuju pojedinačno u okviru nastavnih predmeta, vezanih za opće teme –  primjerice, dani hrvatske, engleske, talijanske kulture, a u integracijskom modulu sadržaji se grupiraju, uopćavaju, nijansiranju i stvaraju novu programsku cjelinu.

Odgojno-obrazovni učinci projektne nastave:

– usvajanje novih metoda rada
– jačanje sposobnosti rješavanja problema
– razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem radu
– poticanje samostalnog pronalaženja informacija
– razvijanje jezičnih sposobnosti
– poticanje stvaralaštva učenika

Designed & Developed by ThemeXpert