Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Nastava

 

BLOKOVSKA NASTAVA

Gimnazija Marul radom u manjim razredima (do 18 učenika) primjenjuje pristup usmjeren na učenika kao pojedinca, pružajući učenicima pomoć kroz nastavu i organizirano učenje u školi. U nastavi se koriste aktivne metode učenja (blokovska nastava, projektni zadaci, terenska nastava, putovanja i istraživanja), koje učenicima pomažu u;

– rasterećenju od suvišnih i nepotrebnih podataka

– povezivanju naučenog gradiva i prakse

– razvoju kreativnosti i sistematizaciji naučenih podataka.

Tijekom cijele školske godine izvodi se nastava hrvatskog jezika, stranih jezika, matematike, informatike, latinskog i tjelesnog odgoja, dok se nastava ostalih predmeta izvodi samo u jednom ili drugom polugodištu, ali s povećanim brojem sati.

Tako, se ove školske godine – u prvom polugodištu I. razreda, izvodi se;

– glazbena umjetnost

– zemljopis

– biologija

– kemija

U drugom polugodištu izvodit će se;

– fizika

– povijest

– etika/vjeronauk

– likovna umjetnost

U II. razredu u prvom polugodištu izvodit će se;

– likovna umjetnost

– povijest

– fizika

– etika

U drugom polugodištu izvodit će se;

– glazbena umjetnost

– zemljopis

– biologija

– kemija

Iskustvo pokazuje da ovakva organizacija nastave – veći broj sati jednog predmeta u jednom polugodištu – omogućava učenicima usredotočenost na manji broj sadržaja, znatno smanjuje preopterećenost, što povećava efikasnost u učenju.

 

Budući da je prelazak iz osnovnoškolskog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje stresan za mnoge učenike, naša škola posvećuje posebnu pozornost razvoju samopoštovanja, profesionalnoj orijentaciji, poteškoćama u učenju i komunikaciji s roditeljima.

Mjerenja na satu fizike

Designed & Developed by ThemeXpert