Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01/4877-814 Fax: 01/4877-808
Mob:
095/4877-235 ili 098/211-269
E-mail: marul@gimnazijamarul.hr

Projektna nastava

Rad na projektnoj nastavi učenicima nudi mogućnosti samostalnog rada s težištem na primjeni istraživačkog instrumentarija radi poticanja intenzivnijeg razvoja učeničkih sposobnosti, trajnije usvojenosti znanja i više razine osposobljenosti učenika. Uključivanje različitih izvora znanja posebno vezanih uz nove informatičke tehnologije, nameće potrebu savladavanja različitih oblika pismenosti, ali i govora.

Projekti se pojavljuju pojedinačno u okviru nastavnih predmeta, vezanih za opće teme –  primjerice, dani hrvatske, engleske, talijanske kulture, a u integracijskom modulu sadržaji se grupiraju, uopćavaju, nijansiranju i stvaraju novu programsku cjelinu.

Odgojno-obrazovni učinci projektne nastave:

  • usvajanje novih metoda rada
  • jačanje sposobnosti rješavanja problema
  • razvijanje kritičkog odnosa prema vlastitom i tuđem radu
  • poticanje samostalnog pronalaženja informacija
  • razvijanje jezičnih sposobnosti
  • poticanje stvaralaštva učenika
Podijeli: