Nastava u blokovima

Gimnazija Marul radom u manjim razredima (do 18 učenika) primjenjuje pristup usmjeren na učenika kao pojedinca, pružajući učenicima pomoć kroz nastavu i organizirano učenje u školi.

U nastavi se koriste aktivne metode učenja (blokovska nastava, projektni zadaci, terenska nastava, putovanja i istraživanja), koje učenicima pomažu u:

  • rasterećenju od suvišnih i nepotrebnih podataka
  • povezivanju naučenog gradiva i prakse
 • razvoju kreativnosti i sistematizaciji naučenih podataka.

Tijekom cijele školske godine izvodi se nastava hrvatskog jezika, stranih jezika, matematike, informatike, latinskog i tjelesnog odgoja, dok se nastava ostalih predmeta izvodi samo u jednom ili drugom polugodištu, ali s povećanim brojem sati po sljedećem modelu:

Razred 1. polugodište 2. polugodište
1.
  • glazbena umjetnost
  • geografija
  • biologija
 • kemija
  • likovna umjetnost
  • povijest
  • etika/vjeronauk
 • fizika
2.
  • likovna umjetnost
  • povijest
  • fizika
 • etika/vjeronauk
  • glazbena umjetnost
  • geografija
  • biologija
 • kemija
3.
4.

Iskustvo pokazuje da ovakva organizacija nastave, koja donosi veći broj sati jednog predmeta u jednom polugodištu, omogućava učenicima usredotočenost na manji broj sadržaja, znatno smanjuje preopterećenost i tako povećava efikasnost u učenju.

Budući da je prelazak iz osnovnoškolskog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje stresan za mnoge učenike, naša škola posvećuje posebnu pozornost razvoju samopoštovanja, profesionalnoj orijentaciji, poteškoćama u učenju i komunikaciji s roditeljima.