Matea Baković Andrić

Matea Baković Andrić

Nastavnica hrvatskog jezika

Studij hrvatskoga jezika i književnosti završila je na Sveučilištu u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu. Sa svojim je kolegama ak. godine 2012./2013. dobila Posebnu Rektorovu nagradu. Vodila je Klub čitatelja u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja. Osnovala je Inicijativu mladih za kulturu te je, u tom kontekstu, ugostila niz afirmiranih autora. Piše poeziju i prozu, surađuje s drugim autorima na projektima. Radovi su joj uvršteni u tri međunarodne zbirke poezije i u jedan izbor od deset mladih autora. Objavljuje u časopisima, zbornicima, na portalima u Hrvatskoj i regiji. Pripremala je učenike za državnu maturu, vodila dramsku grupu, pisala recenzije, pisala i vodila programe za Maticu hrvatsku, TZ Petrinja i niz institucija. Surađivala je na projektu Legende i priče od 2012. do 2020. godine. Redovito se stručno usavršava. Radijska voditeljica.