Kristina Antolić

Kristina Antolić

Nastavnica likovne umjetnosti

Predaje likovnu umjetnost u zagrebačkoj XV. gimnaziji  u nacionalnom i međunarodnom (IB) programu. Članica je stručne radne skupine NCVVO-a za likovnu umjetnost. Koautorica knjiga: Rismondo Vladimir, Rismondo Kristina: Povijest umjetnosti  XX.st;  Rismondo Kristina, Nejašmić Sanja: Likovna umjetnost na državnoj maturi.