Javni poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke terenske nastave

Gimnazija Marul poziva zainteresirane agencije na javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne izvanučioničke nastave četvrtog razreda. Rok dostave ponuda je 20. lipnja 2022. godine.

Obrazac poziva dostupan je u prilogu.