Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01/4877-814 Fax: 01/4877-808
Mob:
095/4877-235 ili 098/211-269
E-mail: marul@gimnazijamarul.hr

Individualni razgovori

 

 

Gimnazija Marul

Školska godina 2021./2022. 

KONTAKTI PREDMETNIH NASTAVNIKA ZA  DOGOVOR  TERMINA INFORMATIVNOG RAZGOVORA PREDMETNOG NASTAVNIKA S RODITELJIMA
Nastavnik Predmet Kontakt (za najavu)
Marko Ardizzone

Povijest/Etika

markoardizz@hotmail.com
Katarina Bačić

Engleski jezik/Njemački   jezik

kbacic@gimnazijamarul.hr
Matea Baković Andrić Hrvatski jezik  matea.andric6@skole.hr
Stela Barović Matematika stelabarovic@gmail.com
Ozana Bijelonić Glazbena umjetnost obijelonic@mioc.hr
Danijel Deverić Katolički vjeronauk danijel.deveric@skole.hr
Ivan Jira Tjelesna i zdravstvena kultura ijira@mioc.hr
Vilim Jurković Informatika vilim.jurkovic@skole.hr
Dejan Kunovac Fizika dejan.kunovac1408@gmail.com
Antonija Bebek Biologija antonija.bebek2@skole.hr
Vanja Novaković Kemija vanja.novakovic@skole.hr
Goran Osmanović Latinski jezik goran.osmanovic@skole.hr
Tatjana Hitrec- Račić Matematika Najava preko  razrednika
Antonia Runje Jelić Hrvatski jezik  antoniarunje@yahoo.com
Berislav Rusan Geografija brusan@mioc.hr
Kristina Rismondo Likovna umjetnost kristina.rismondo@gmail.com
Franjo Soldo

Logika/Sociologija/

Filozofija/Politika i gospodarstvo

franjo.soldo@skole.hr
Antonia Zrilić Psihologija antonia.zrilic@skole.hr

 

Napomena:

Način održavanja informativnog razgovora ovisi o dogovoru s predmetnim nastavnikom. 

 

 

Gimnazija Marul

Školska godina 2021./2022. 

RASPORED ODRŽAVANJA  INFORMATIVNIH RAZGOVORA  PREDMETNIH NASTAVNIKA S RODITELJIMA
Nastavnik Predmet Kontakt (za najavu)
Marko Ardizzone

Povijest/Etika

markoardizz@hotmail.com
Katarina Bačić

Engleski jezik/Njemački   jezik

kbacic@gimnazijamarul.hr
Matea Baković Andrić Hrvatski jezik  matea.andric6@skole.hr
Stela Barović Matematika stelabarovic@gmail.com
Ozana Bijelonić Glazbena umjetnost obijelonic@mioc.hr
Danijel Deverić Katolički vjeronauk danijel.deveric@skole.hr
Ivan Jira Tjelesna i zdravstvena kultura ijira@mioc.hr
Vilim Jurković Informatika vilim.jurkovic@skole.hr
Dejan Kunovac Fizika dejan.kunovac1408@gmail.com
Antonija Bebek Biologija antonija.bebek2@skole.hr
Vanja Novaković Kemija vanja.novakovic@skole.hr
Goran Osmanović Latinski jezik goran.osmanovic@skole.hr
Tatjana Hitrec- Račić Matematika Najava preko  razrednika
Antonia Runje Jelić Hrvatski jezik  antoniarunje@yahoo.com
Berislav Rusan Geografija brusan@mioc.hr
Kristina Rismondo Likovna umjetnost kristina.rismondo@gmail.com
Franjo Soldo

Logika/Sociologija/

Filozofija/Politika i gospodarstvo

franjo.soldo@skole.hr
Antonia Zrilić Psihologija antonia.zrilic@skole.hr

 

Napomena:

Način održavanja informativnog razgovora ovisi o dogovoru s predmetnim nastavnikom. 

Podijeli: