Goran Osmanović

Goran Osmanović

Nastavnik latinskog jezika

Diplomirao klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine. Predaje latinski i grčki jezik u osnovnoj školi „Dr. Ivan Merz“, latinski jezik u Gimnaziji Marul, a predavao je i u nekoliko drugih škola u Zagrebu.