Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Sociologija

Predmet sociologije kao znanosti jest društvo u cjelini, odnosno načini na koje društvo oblikuje ponašanje, vjerovanje i identitet ljudi. Sociologija se dakle bavi pitanjima koja susrećemo u svakodnevnom životu, ali iz sociološke perspektive koja se ponešto razlikuje od zdravorazumskog, svakodnevnog iskustva. Posebnost sociološke perspektive sastoji se u mogućnosti izdizanja iz svakodnevnog iskustva pojedinca, sagledavanje društva u širem opsegu, u mogućnosti prepoznavanja općeg u pojedinačnom te u mogućnosti spoznaje povezanosti između individualnih života svakog pojedinca i širokih društvenih procesa.
Cilj nastave sociologije je pružiti učenicima uvid u osnovne sociološke spoznaje kako bi razvili znanja o društvenim procesima i društvu u cjelini. Učenici će biti sposobni definirati i interpretirati specifičnost sociološkog pristupa te primijeniti naučeno na konkretne probleme koje susrećemo u svakodnevnom životu.
Također, cilj predmeta je razviti misaone i komunikacijske vještine kod učenika kroz upotrebu stručnih pojmova, definicija, ideja. 
Konačno, cilj je razviti i potaknuti individualnost, kritičko promišljanje te toleranciju kao vrijednost.

Designed & Developed by ThemeXpert