Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Kemija

Kemija nije skup nerazumljivih formula i jednadžbi. Kemija je znanost o tvarima i njihovim promjenama i proučavanje  kemije je nerazdvojivo od pokusa.Promatranje promjene pri kemijskim reakcijama razvija umijeće opažanja pojava, a to umijeće potrebno je u svakom zanimanju. 

Designed & Developed by ThemeXpert