Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01/4877-814 Fax: 01/4877-808
Mob:
095/4877-235 ili 098/211-269
E-mail: marul@gimnazijamarul.hr

Katolički vjeronauk

Nastava katoličkog vjeronauka učenicima omogućuje i pomaže da objektivno i sustavno, u povezanosti s vlastitim pitanjima i životnim iskustvom, na osobnoj i zajedničkoj razini, upoznaju i dožive katoličku vjeru, da steknu znanje i razumijevanje njezinih temelja, njezina odnosa prema drugim religijama i svjetonazorima, njezina povijesnog hoda i utjecaja na ljudsko društvo. Vjeronauk im želi kroz nastavni sadržaj pružiti cjelovitu sliku o njima samima i svijetu u kojem žive, otvarajući osobito pitanja smisla života, te im se želi pomoći da razviju vlastite duhovne sposobnosti, etičko moralnu svijest i moralne vrijednosti, izgrađen kritički odnos prema životu i svijetu. Vjeroučenike se želi odgajati za poštovanje i iskreni dijalog s različitim religijama i svjetonazorima s kojim će biti upoznati, poštujući njihova uvjerenja, stavove i tradicije.

Stoga je cilj da učeniku koji izabere pohađati nastavu vjeronauka omogućim cjelovit i skladan odgoj, da postane osoba koja je sposobna promišljati duhovnu, kršćansku, kulturnu, tradicijsku i ukupnu stvarnost koja ga okružuje.

Podijeli: