Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

ODRŽANA PREDAVANJA ŠK. LIJEČNICE ZA UČENIKE MARULA

ODRŽANA PREDAVANJA ŠK. LIJEČNICE ZA UČENIKE MARULA
U okviru Školskoga preventivnog  programa,  a u suradnji s ambulantom školske medicine, 28. i 29. studenoga 2018.,  školska liječnica Gimnazije Marul
I.  Aušperger Majcen,  dr.med., održala je  dva predavanja za učenike  i učenice 1.a i 2.a razreda iz područja Zdravstvenog odgoja na temu zaštite
reproduktivnog zdravlja.