Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

PREZENTACIJE SVEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA ZA MATURANTE MARULA

PREZENTACIJE SVEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA ZA MATURANTE MARULA
U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, za maturante i maturantice Gimnazije Marul, organizirana je  prezentacija studijskih programa različitih visokih škola i sveučilišta vezano uz skoru odluku o nastavku školovanja.
Tako se 8. studenoga 2018. učenicima završnog razreda predstavio   Libertas međunarodno sveučilište, a 15. studenoga  2018.  Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold.
Designed & Developed by ThemeXpert