Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Održana predavanja za maturante i maturantice

Održana predavanja za maturante i maturantice
U okviru Školskog programa profesionalnog informiranja i usmjeravanja, za maturante i maturantice Gimnazije Marul, organizirano je niz prezentacija različitih visokih učilišta vezano uz skoru odluku o nastavku studija.
Tako se 23. veljače 2018. učenicima završnog razreda predstavila Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold13. travnja  2018. Libertas međunarodno sveučilište.
20. travnja 2018.  u posjeti školi bila  je dr. sc. Kristina  Šorić sa zanimljivom prezentacijom o studijskim programima Zagrebačke škole ekonomije i managementa, a 27. travnja 2018. su gostovali predstavnici Visoke škole komunikacijskog i turističkog učilišta Edward Bernays.
Designed & Developed by ThemeXpert