Privatna Gimnazija Marul, Vodnikova 12, 10000 Zagreb
Tel: 01 / 4877-800   Fax: 01 / 4877-808   Mob: 095 4877 235
E-mail: vjavor@gimnazijamarul.hr

Školarina i pogodnosti

Školarina iznosi 29 500 kuna, plativo u 10 rata.

Svi učenici mogu dobiti besplatni tečaj stranog jezika po svom izboru u Školi stranih jezika, Vodnikova 12.

Za učenike u školi organiziran je zdravi obrok za ručak!

NACRT ODLUKE O UPISIMA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE za šk. godinu 2018./19.

U nastavku možete preuzeti NACRT odluke o upisu u 1. razred srednje škole Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nacrt odluke o upisima

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE za Gimnaziju Marul za šk. god. 2017./18.

ELEMENTI I KRITERIJI ZA UPIS U PRVI RAZRED propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (NN 49/15, 47/17.).
UČENIK MOŽE STEĆI NAJVIŠE 80 BODOVA

BODOVI NA USPJEH U ŠKOLI:

Zbroj prosjeka svih zaključenih ocjena svih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
Zbroj zaključenih ocjena u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja:

u općoj i jezičnoj gimnaziji                   u prirodoslovno-
                                                                         matematičkoj gimnaziji

HRVATSKI JEZIK                                    HRVATSKI JEZIK

MATEMATIKA                                           MATEMATIKA

PRVI STRANI JEZIK                               PRVI STRANI JEZIK

POVIJEST                                                    KEMIJA

GEOGRAFIJA                                             FIZIKA

BIOLOGIJA                                                 BIOLOGIJA

 

  1. DODATNI BODOVI

Postignuti rezultati na sportskim natjecanjima, te državnim i međunarodnim natjecanjima boduju se u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole.

DODATNI ELEMENTI VREDNOVANJA vrednuje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat

DRŽAVNO ili MEĐUNARODNO NATJECANJE IZ ZNANJA
iz nastavnih predmeta posebno značajnih za upis (pet prvih navedenih predmeta u zajedničkim elementima) u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja te za OPĆU , JEZIČNU i PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU gimnaziju natjecanje iz BIOLOGIJE
1., 2. ili 3. mjesto (pojedinac) – IZRAVAN UPIS
1. mjesto (član skupine) – 4 boda
2. mjesto (član skupine) – 3 boda
3. mjesto (član skupine) – 2 boda
sudjelovanje – 1 bod

NATJECANJA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA (pod nadzorom Hrvatskog školskog športskog saveza)
član ekipe na državnom natjecanju (službena evidencija o natjecanjima koju vodi HŠŠS): 1. mjesto – 3 boda, 2. mjesto – 2 boda, 3. mjesto – 1 bod.

Individualni razgovori s učenicima i roditeljima obavljat će se prema predhodnom dogovoru, s ravnateljicom, prof. Veronikom Javor.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte nas putem telefona na slijedeće brojeve: 095/4877-235 ili 098/211-269, ili putem e-maila: vjavor@gimnazijamarul.hr

Designed & Developed by ThemeXpert